Kalmia latifolia – Mountain Laurel

Buds preparing to open.

Advertisements